ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A www.mazzoni.hu áruház a jelen Szabályzatban meghatározott elvek szerint működik.

2. A Szabályzat meghatározza a Termékértékesítési Szerződések megkötésének és felmondásának feltételeit és a reklamációs eljárást, valamint a www.mazzoni.hu Áruház által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások fajtáit és körét, e szolgáltatások nyújtásának szabályait, feltételeit, valamint elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések megkötésére és megszüntetésére vonatkozó feltételeket.

3. Minden Szolgáltatás igénybe vevője a mazzoni.hu Áruház Elektronikus Szolgáltatásainak igénybevételére irányuló lépések megtételekor köteles a jelen Szabályzatban foglaltakat betartani.

4. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

4.1. Törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról, 2002. július 18. (Lengyel Közlöny 144. sz., 1204. sz., módosításokkal),

4.2. Törvény a fogyasztók jogairól, 2014. május 30. (Lengyel Közlöny 2014. évi 827. pont),

4.3. Törvény a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről, 2016. szeptember 23. (Lengyel Közlöny 2016. évi 1823. pont),

4.4. Az 1964. április 23-i Lengyel Polgári Törvénykönyv (Lengyel Közlöny 16. sz., 93. pont, módosításokkal) és a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései.


A SZABÁLYZATBAN MEGJELENŐ FOGALMAK MEGHATÁROZÁSAI

1. REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP – a mazzoni.hu oldalon elérhető Fiók létrehozását lehetővé tevő űrlap.

2. MEGRENDELŐ ŰRLAP – a mazzoni.hu oldalon elérhető, Megrendelés leadását lehetővé tevő űrlap.

3. ÜGYFÉL, VEVŐ, VÁSÁRLÓ – olyan Fogyasztó, aki az Eladóval Adásvételi Szerződést kíván kötni vagy kötött.

4. FOGYASZTÓ – az a természetes személy, aki a vállalkozóval olyan jogügyletet köt, amely nem kapcsolódik közvetlenül üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.

5. FIÓK – egyedi névvel (felhasználói névvel) és jelszóval rendelkező forráskészlet a Szolgáltató informatikai rendszerében, amelyben a Szolgáltatást igénybe vevő adatait gyűjtik, beleértve a leadott Megrendelésekre vonatkozó információkat is.

6. HÍRLEVÉL – Elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vevője előfizethessen és ingyenes tájékoztatást kapjon a Szolgáltatótól az Áruházban elérhető Termékekkel kapcsolatban a Szolgáltatás igénybe vevője által megadott e-mail-címre.

7. TERMÉK – az Áruházban elérhető ingó dolog vagy szolgáltatás, amely a Vevő és az Eladó között létrejött Adásvételi Szerződés tárgyát képezi.

8. SZABÁLYZAT – az Áruház jelen szabályzata.

9. ÁRUHÁZ – A Szolgáltató mazzoni.hu címen működő webáruháza.

10. ELADÓ, SZOLGÁLTATÓ – MAZZONI EXPORT Sp. z o. o. Kft., Adószám: PL6211820424, Nemzetgazdasági nyilvántartási szám: 366432871, székhely címe: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, e-mail-cím: info@mazzoni.hu, telefonszám: 0614454019

11. VÉLEMÉNYEZÉSI RENDSZER – A Szolgáltató által az Ügyfelek számára elérhetővé tett Elektronikus Szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Termékekkel kapcsolatos vélemények közzétételét.

12. ELADÁSI SZERZŐDÉS – A Vásárló és az Eladó között az Áruházban kötött Termékértékesítési Szerződés.

13. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS – a Szolgáltató által az Áruházon keresztül a Szolgáltatást igénybe vevő részére elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

14. SZOLGÁLTATÁS ÁTVEVŐJE – az Elektronikus Szolgáltatás igénybevételével törvény által feljogosított természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység.

15. MEGRENDELÉS – a Vevő akaratnyilatkozata, amely ajánlatot jelent az Eladóval Termékértékesítési Szerződés megkötésére.


TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉKEKKEL ÉS RENDELÉSÜKKEL KAPCSOLATBAN

1. A www.mazzoni.hu Áruház Termékek internetes kiskereskedelmi értékesítését végzi Magyarországon, kizárólag Fogyasztók részére.

2. Az Áruházban kínált termékek újak, fizikai és jogi hibáktól mentesek és legálisan kerültek a magyar piacra.

3. Az Áruház weboldalain elérhető információk nem minősülnek a jogszabályok értelmében ajánlatnak. A Megrendelő a Megrendelés leadásával ajánlatot tesz egy adott Termék megvásárlására a leírásában meghatározott feltételekkel.

4. Az Áruház honlapján feltüntetett Termék ára magyar forintban (HUF) értendő, és minden összetevőt tartalmaz, beleértve az ÁFA-t is. Az ár a szállítási költséget nem tartalmazza.

5. Az Áruház honlapján feltüntetett Termék ára a Vevő általi Megrendelés leadásakor kötelező érvényű. Ez az ár nem változik, függetlenül attól, hogy az Áruházban milyen árváltozások jelennek meg az egyes Termékekkel kapcsolatban a Vevő általi Megrendelés leadását követően.

6. Rendelések leadhatók:

6.1. a weboldalon keresztül a Megrendelőlapon (www.mazzoni.hu Áruház) – a nap 24 órájában egész évben,

6.2. e-mailben: info@mazzoni.hu,

6.3. telefonon: 0614454019

7. A Vásárló a Megrendelés leadásához nem köteles Fiókot regisztrálni az Áruházban.

8. Az Áruházban történő Megrendelés leadásának feltétele, hogy a Vevő elolvassa és elfogadja a Szabályzatot és az abban foglaltakat a Megrendelés leadásakor.

9. Az Áruház a hétfőtől péntekig leadott Megrendeléseket az Áruház nyitvatartási idejében, azaz munkanapokon 09:00 és 17:00 óra között dolgozza fel. A munkanapokon 10:00 óra után leadott, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon leadott megrendeléseket az azt következő munkanapon dolgozzuk fel.

10. Az akciós (kiárusított) termékek korlátozott darabszámúak, és az ezekre vonatkozó rendeléseket beérkezésük sorrendjében dolgozzuk fel az adott Termék készleteinek kimerüléséig.


ELADÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

1. Az Adásvételi Szerződés megkötéséhez szükséges, hogy a Vevő előzetesen, az Eladó által biztosított módokon, a 3. § 6. és 8. pontja szerint Megrendelést adjon le.

2. A Megrendelés leadását követően az Eladó haladéktalanul visszaigazolja annak felvételét.

3. A Megrendelés feldolgozásra történő elfogadásának visszaigazolása köti az Ügyfelet a Megrendeléshez. A Megrendelés átvételének és feldolgozásra történő átvételének megerősítése e-mailben történik.

4. A Megrendelés végrehajtásra történő elfogadásának megerősítése a következőket tartalmazza:

4.1. a Megrendelés minden lényeges elemének megerősítése,

4.2. elállási nyilatkozat,

4.3. jelen Szabályzat, amely a szerződéstől való elállási jogra vonatkozó információkat is tartalmazza.

5. Amikor a Vevő megkapja a 4. pontban említett e-mailt, adásvételi szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között.

6. Minden Adásvételi Szerződést a vásárlást igazoló bizonylat (a nyugta vagy áfás számla az Ügyfél kérésére) igazol, amelyet a szállítmányhoz csatolunk.


FIZETÉSI MÓDOK

1. Az Eladó a következő fizetési módokat biztosítja:

1.1. fizetés hagyományos átutalással az Eladó bankszámlájára,

1.2. fizetés utánvéttel,

1.3. fizetés elektronikus fizetési szolgáltatásokon keresztül.

2. Hagyományos átutalással történő fizetés esetén a befizetést a következő adatokkal kell megtenni: 11705015-21455450 Otpbank MAZZONI EXPORT Kft, ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, Adószám: PL6211820424. Kérjük, a közlemény rovatba írja be a „Rendelési szám: ….. ” szöveget, és adja meg a rendelési számát.

3. Utánvétes fizetés esetén a címadatok helyességének ellenőrzése után kerül feladásra a csomag.

4. Elektronikus fizetési szolgáltatáson keresztül történő fizetés esetén az Ügyfél a fizetést a Megrendelés teljesítésének megkezdése előtt teljesíti. Az elektronikus fizetési szolgáltatások lehetővé teszik a fizetést hitelkártyával vagy egy kiválasztott bankból történő gyors átutalással.

5. A Megrendelő az Adásvételi szerződés szerinti árat annak megkötésétől számított 7 munkanapon belül köteles megfizetni, ha az Adásvételi szerződés eltérően nem rendelkezik.

6. Amennyiben az 1.1. és 1.3. pontban leírt fizetési módot választja, a Termék csak a fizetést követően kerül kiszállításra.


A TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGE, IDŐPONTJA ÉS MÓDJA

1. A termék szállítási költsége a Megrendelés feladása során kerül meghatározásra, és a választott fizetési módtól, valamint a megvásárolt Termék szállítási módjától függ.

2. A Termék szállítási dátuma tartalmazza a Termék elkészülési idejét és a Termék fuvarozó általi szállítási idejét:

2.1. A termék elkészítési ideje 5-30 munkanap.

2.2. A Termék kiszállítása a fuvarozó által az általa megadott határidőn belül, azaz legfeljebb 10 munkanapon belül megtörténik (a szállítás csak munkanapokon történik, szombat, vasárnap és ünnepnapok kivételével).

3. Az Áruházban vásárolt termékeket GLS, DPD vagy RABEN futárcégeken keresztül küldjük ki, raklapos kiszállítás esetén pedig GEIS és ROHLING SUUS cégeken keresztül.

3.1 A Magyar Postán keresztül történő kézbesítés nem lehetséges, mivel a küldemények közvetlenül egy Magyarországon kívül található raktárból történnek.


TERMÉK PANASZ

1. Az eladó által kínált további jótállás alapján, amelyet a továbbiakban „garancia”-nak nevezünk:

1.1. Az Áruházban kínált összes Termékre Európában érvényes gyártói garancia vonatkozik.

1.2. A Termékekre vonatkozó garanciális idő 24 hónap, és a Termék Vásárlóhoz történő átadásának napjától számítjuk.

1.3. A garanciális védelemre jogosító dokumentum a vásárlást igazoló bizonylat: nyugta vagy áfás számla.

1.4. A garancia nem zárja ki a Fogyasztónak a Termék fizikai és jogi hibáira vonatkozó szavatosságból eredő, Ptk-ban meghatározott jogait.

2. Jogilag kötelező érvényű jótállás címén:

2.1. Az Eladó felelősségének alapját és terjedelmét a fizikai és jogi hibákra vonatkozó jótállás keretében Fogyasztó Vásárlóval szemben az 1964. április 23-i lengyel Polgári Törvénykönyv határozza meg (Jogi Közlöny 16. szám, 93. tétel, módosításokkal).

2.2. Az Eladó garanciális felelősséggel tartozik, ha a Termék a Vásárló részére történő átadásától számított két éven belül fizikai hibát észlel.

2.3. Ha a termék hibás, a Vevő követelheti:

a) a termék megjavítását,

b) a Termék árának csökkentését,

c) a Termék cseréjét,

d) az adásvételi szerződéstől való elállást (ha a Termék hibája jelentős).

2.4. Az Eladó megtagadhatja a kijavítási vagy kicserélési igény teljesítését, ha az adásvételi szerződés teljesítése a Vevő által választott módon lehetetlen, vagy az adásvételi szerződés teljesítésének egyéb lehetséges módjához képest túlzott költséget igényelne. A javítás vagy csere költsége az Eladót terheli.

2.5. Az Eladó megtagadhatja az árleszállításra vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra irányuló kérelem teljesítését, helyette kijavítást vagy kicserélést javasolhat, feltéve, hogy azokat haladéktalanul végrehajtják, és nem okoz túlzott kényelmetlenséget a Vásárlónak.

2.6. A Vásárló az eladó ajánlatát, azaz a kijavítást cserére vagy a cserét kijavításra módosíthatja, kivéve, ha az ilyen választás lehetetlen vagy túlzott költséget igényel.

2.7. A Termékkel kapcsolatos meghibásodás bejelentése és megfelelő igény benyújtása e-mailben az info@mazzoni.hu címen vagy írásban a következő címen történhet: MAZZONI/PONDEX KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 57-61, 1142 BUDAPEST

2.8. A fenti üzenet írásos vagy elektronikus formában a lehető legtöbb információt és körülményt tartalmazza a panasz tárgyával kapcsolatban, különös tekintettel a szabálytalanság típusára és időpontjára, valamint az elérhetőségekre. A megadott információk jelentősen megkönnyítik és felgyorsítják a reklamáció Eladó általi feldolgozását.

2.9. A Termék fizikai hibáinak felméréséhez a következő címre kell eljuttatni: MAZZONI/PONDEX KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 57-61, 1142 BUDAPEST

2.10. Az Eladó a Vevő kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb az értesítéstől számított 14 napon belül válaszol.

2.11. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél panasza esetén a panasz benyújtásától számított 14 napon belüli elbírálás elmulasztása annak elfogadásával egyenértékű. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogos reklamációjával kapcsolatban az Eladó viseli a Termék átvételének, kiszállításának és hibamentesre cseréjének költségeit.

2.12. A panaszra adott válasz papíron vagy más tartós adathordozón kerül átadásra a Fogyasztónak.


A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSHOZ VALÓ JOG

1. E bekezdés 10. pontjára figyelemmel a távollévők között kötött szerződést kötött Fogyasztó is 14 napon belül megfelelő nyilatkozattal indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. E határidő betartásához elegendő az Áruház által biztosított, ITT elérhető, szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat elküldése.

2. A szerződéstől való elállás esetén az Adásvételi Szerződés meg nem kötöttnek minősül, és a Fogyasztó köteles az Eladónak visszaküldeni, vagy az Eladó által meghatalmazott személynek átadni a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy a Terméket maga veszi át. A határidő betartásához elegendő a Terméket annak lejárata előtt visszaküldeni.

3. Adásvételi szerződéstől való elállás esetén a Terméket a következő címre kell visszaküldeni: MAZZONI/PONDEX KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 57-61, 1142 BUDAPEST

4. A Fogyasztó felelős azért a termékérték-csökkenésért, amely a Termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó felhasználásból származik.

5. Jelen bekezdés 6. és 8. pontjaira is figyelemmel, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által a szóban forgó Adásvételi Szerződéshez kapcsolódóan teljesített valamennyi befizetést, a Fogyasztó által alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési móddal, kivéve, ha a Fogyasztó más, számára költséggel nem járó visszaküldési módhoz kifejezetten hozzájárult.

6. Amennyiben a Fogyasztó az Áruház által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő terméket választott, az Eladó nem köteles a Fogyasztónak felmerülő többletköltségét megtéríteni.

7. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy a Fogyasztótól saját maga veszi át a Terméket, a Fogyasztótól kapott fizetések visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó a visszaküldés igazolását nem mutatja be, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.

8. Az adásvételi szerződéstől a jelen bekezdés 1. pontja szerint elállt Fogyasztó kizárólag a Termék Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit viseli.

9. Az a tizennégy napos határidő, amelyen belül a Fogyasztó elállhat a szerződéstől, attól a naptól számít, amikor a Fogyasztó a Terméket birtokba vette, szolgáltatás esetén pedig a szerződés megkötésének napjától.

10. A Fogyasztó nem jogosult elállni a távollevők között kötött szerződéstől Adásvételi szerződés esetén:

10.1 amelyben a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott, a Fogyasztó specifikációi szerint gyártott vagy egyéni igényeinek kielégítésére szolgáló termék,

10.2 amelynél a szolgáltatás tárgya zárt csomagolásban kiszállított, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás felbontása után nem küldhető vissza, ha a csomagolást az átadást követően bontották fel,

10.3 ahol a szolgáltatás tárgyát olyan tételek képezik, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más árukhoz,

10.4 amelyben a szolgáltatás tárgya szolgáltatás, ha az Eladó a szolgáltatást maradéktalanul teljesítette a Fogyasztó kifejezett beleegyezésével, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztattak arról, hogy az Eladó a szolgáltatás teljesítését követően elveszíti a szolgáltatásra vonatkozó, szerződéstől való elállási jogát.

11. Mind az Eladó, mind a Vevő (Fogyasztó) jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől, ha a másik fél kötelezettségének szigorúan meghatározott határidőn belül nem tesz eleget.


AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSA ÉS HATÁLYA

1. A Szolgáltató az Áruházon keresztül lehetővé teszi az Elektronikus Szolgáltatások igénybevételét, például:

1.1. Termékértékesítési Szerződések megkötését,

1.2. fiókot vezetését az Áruházban,

1.3. hírlevél igénybevételét,

1.4. a Véleményezési Rendszer igénybevételét.

2. Az Áruházban a Szolgáltatást igénybe vevők részére az Elektronikus Szolgáltatások nyújtása a Szabályzatban meghatározott feltételekkel történik.

3. A Szolgáltató jogosult az Áruház honlapján reklámtartalmat elhelyezni. Ez a tartalom az Áruház és az ott bemutatott anyagok szerves részét képezi.


AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Szabályzat 9. § 1. pontjában meghatározott Elektronikus Szolgáltatások Szolgáltató általi nyújtása ingyenes.

2. A szerződés megkötésének időtartama:

2.1. az Áruházban történő Fiókvezetésből álló Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre.

2.2. a Megrendelés leadását lehetővé tevő Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, és a Megrendelés leadásával vagy a Szolgáltatás igénybe vevője általi felmondásával szűnik meg.

2.3. a Hírlevél használatával járó Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre.

2.4. a Vélemény közzétételéből álló Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, és a Vélemény közzétételével vagy a Szolgáltatás igénybe vevője általi közzététellel megszűnik.

3. Az Ügyfélfiók létrehozásához a Vevő köteles ingyenesen regisztrálni, de regisztráció nem szükséges ahhoz, hogy a Vásárló a Megrendeléseket az Áruházban leadhassa.

4. A regisztrációhoz az Ügyfélnek ki kell töltenie a megadott Regisztrációs lapot, és a megfelelő funkció kiválasztásával el kell küldenie a Szolgáltató részére. A regisztráció során az Ügyfél jelszót állít be.

5. A Regisztrációs űrlap kitöltésekor az Ügyfélnek az alábbi szabályokat kell betartania:

a) Az Ügyfélnek ki kell töltenie a Regisztrációs űrlap összes mezőjét, kivéve, ha a mező nem kötelező;

b) A Regisztrációs űrlapon szereplő információknak az Ügyfélre kell vonatkozniuk, és összhangban kell lenniük a tényleges helyzettel;

c) Az Ügyfélnek el kell olvasnia és a regisztrációs űrlap megfelelő mezőjének bejelölésével meg kell erősítenie, hogy elolvasta a Szabályzatot és az Adatvédelmi szabályzatot;

d) Az Ügyfélnek hozzá kell járulnia személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltételekkel, körben és célból történő kezeléséhez. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, de szükséges a regisztrációhoz és az Ügyfélfiók létrehozásához;

6. A kitöltött Regisztrációs Űrlap elküldését követően az Ügyfél e-mailben haladéktalanul megkapja a regisztrációs visszaigazolást. A Vevő ebben a pillanatban hozzáférhet Ügyfélfiókjához, és a regisztráció során megadott adatait módosíthatja (kivéve a felhasználói nevet), valamint igénybe veheti a Szolgáltató által az Áruházon keresztül nyújtott egyéb szolgáltatásokat.

7. A Szolgáltató által használt informatikai rendszerrel való megfelelő működéshez szükséges műszaki követelmények:

7.1. számítógép internethozzáféréssel,

7.2. hozzáférés e-mailekhez,

7.3. böngésző,

7.4. sütik és Javascript engedélyezése a webböngészőben.

8. A Szolgáltatás igénybe vevője köteles az Áruházat a jogszabályoknak és a jó gyakorlatnak megfelelő módon, harmadik személyek személyiségi jogainak és szellemi tulajdonjogainak tiszteletben tartásának figyelembevételével használni.

9. A szolgáltatás igénybe vevője köteles a tényleges helyzetnek megfelelő adatokat megadni.

10. A Szolgáltatás igénybe vevőjének tilos illegális tartalmat megosztani.

11. Az Áruház használata során a Szolgáltatás igénybe vevője nem jogosult a felépítésében, formájában, grafikájában vagy működési mechanizmusában történő beavatkozásra.

12. Az Áruházat vagy az Áruház oldalait az Ügyfelek vagy harmadik felek nem használhatják SPAM küldésére.

13. A Szolgáltatás igénybe vevője az Áruházat kizárólag saját használatra jogosult igénybe venni. Nem megengedett az Áruház erőforrásainak és funkcióinak felhasználása a Vásárló általi kereskedelmi tevékenység végzésére, vagy olyan tevékenységre, amely sértené az Eladó érdekeit.


ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PANASZOK

1. Az Áruházon keresztül történő Elektronikus Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszait a Szolgáltatás igénybe vevője e-mailben nyújthatja be a következő címre: info@mazzoni.hu

2. A fenti e-mail-üzenetben kérjük, adjon meg minél több információt és körülményt a panasz tárgyával kapcsolatban, különös tekintettel a szabálytalanság típusára, bekövetkezésének időpontjára és elérhetőségeire. A megadott információk jelentősen megkönnyítik és felgyorsítják a panasz Szolgáltató általi feldolgozását.

3. A Szolgáltató a panaszt haladéktalanul, legkésőbb a bejelentéstől számított 14 napon belül megvizsgálja.

4. A Szolgáltató a panaszra adott válaszát a Szolgáltatás igénybe vevőjének a panaszban megadott e-mail-címére vagy a Szolgáltatás igénybe vevője által megadott egyéb módon küldi meg.


AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. Az Elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megszűnése:

1.1. A folyamatos és határozatlan idejű Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés (pl. fiókvezetés) felmondható.

1.2. A Szolgáltatás igénybe vevője a szerződést azonnali hatállyal és indoklás nélkül felmondhatja az info@mazzoni.hu e-mail-címre küldött megfelelő nyilatkozattal.

1.3. A Szolgáltató felmondhatja a folyamatos és határozatlan idejű Elektronikus Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, ha a Felhasználó a Szabályzatot megsérti, így különösen akkor, ha a jogsértés megszüntetésére és megfelelő határidő kitűzésére irányuló, eredménytelen előzetes felszólítást követően illegális tartalmat szolgáltat. Ilyen esetben a szerződés a felmondási szándéknyilatkozat benyújtásától számított 7 nap elteltével jár le (felmondási idő).

1.4. A megszűnés a felek közti egyéb jogviszonyok jövőbeli hatályú megszűnéséhez is vezethet.

2. A Szolgáltató és a Szolgáltatás igénybe vevője az Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést a felek közös megegyezésével bármikor felmondhatják.


SZELLEMI TULAJDON

1. A mazzoni.hu weboldalon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, és (a Szabályzat 13. § 3. pontjának, valamint a Felhasználók által közzétett elemek, licenc vagy méltányos használat fenntartásával) a MAZZONI EXPORT Sp. z o. o. Kft. (Adószám: PL6211820424, Nemzetgazdasági nyilvántartási szám: 366432871, székhelyének címe: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce) tulajdona. A mazzoni.hu weboldal bármely tartalmának a Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználásából eredő, a Szolgáltatót ért károkért a Szolgáltatás igénybe vevője teljes körű felelősséggel tartozik.

2. A mazzoni.hu weboldal tartalmát alkotó elemek bármely, a Szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélküli felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait, és polgári, valamint büntetőjogi felelősséget von maga után.

3. Az Áruház www.mazzoni.hu weboldalán használt valamennyi kereskedelmi név, Terméknév, cégnév és logó a tulajdonosát illeti meg, és kizárólag azonosítási célokat szolgál. Lehetnek ezek bejegyzett védjegyek. Az Áruház honlapján, a mazzoni.hu címen bemutatott összes anyag, leírás és fotó tájékoztató jellegű.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Áruházon keresztül kötött szerződések a lengyel jognak megfelelően jönnek létre.

2. Abban az esetben, ha a Szabályzat bármely része nem egyeztethető össze az alkalmazandó joggal, a lengyel jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a Szabályzat kifogásolt rendelkezése helyett.

3. A Szolgáltató által az Áruház-szabályzatban eszközölt módosítások kötelezőek a Vevőre nézve, amennyiben a Vevő a módosításokról megfelelő tájékoztatást kapott, és a változásokról való értesítéstől számított 14 napon belül nem mondta fel az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést. Az Áruház által a Szabályzat módosításának időpontja előtt teljesítésre elfogadott valamennyi Megrendelés az Ügyfél által történő megrendelés napján hatályos Szabályzat alapján kerül teljesítésre.

4. Az Áruház és a Fogyasztók között létrejött Adásvételi Szerződésből eredő vitás kérdéseket a fogyasztói jogviták peren kívüli megoldásáról szóló törvény figyelembevételével először tárgyalásos úton rendezzük, a vita békés lezárása céljából. Ha azonban ez nem lenne lehetséges, vagy bármelyik fél számára nem lenne kielégítő, a vitákat az e bekezdés 5. pontja szerint illetékes közös bíróság rendezi.

5. A viták bírósági rendezése:

5.1. A Szolgáltató és az egyben Fogyasztónak minősülő Szolgáltatás igénybe vevője (Vevő) között felmerülő vitákat a következő szerint rendezik: Polgári Perrendtartás 1964. november 17-i előírásai szerint (Lengyel Közlöny 43. sz., módosított 296. tétel).

5.2. A Szolgáltató és a nem Fogyasztónak minősülő Szolgáltatás igénybe vevője között felmerülő vitás kérdéseket a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani.

6. A Fogyasztónak minősülő Ügyfélnek jogában áll peren kívüli vitarendezési módokat is alkalmazni, így különösen a panaszeljárást követően közvetítői kérelem vagy az ügy választottbírósági vizsgálata iránti kérelem benyújtásával (a kérelem letölthető a http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223 weboldalról). A Kereskedelmi Felügyelőség Tartományi Felügyelőségeinél működő Állandó Fogyasztói Választottbíróságok listája a következő weboldalon érhető el: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. A Fogyasztó ingyenes segítséget is igénybe vehet a kerületi (települési) fogyasztóvédelmi ombudsmantól vagy olyan társadalmi szervezettől, amelynek jogszabályi feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem. A panaszeljárás befejezését követően a peren kívüli jogorvoslat ingyenes.

7. A vita békés megoldása érdekében a fogyasztó különösen az ODR (Online Dispute Resolution) online platformon keresztül nyújthat be panaszt, amely elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Termék hozzáadva a kívánságlistához
Az összehasonlításhoz hozzáadott termék.