1. Az eladó által kínált további jótállás alapján, amelyet a továbbiakban „garancia”-nak nevezünk:

1.1. Az Áruházban kínált összes Termékre Európában érvényes gyártói garancia vonatkozik.

1.2. A Termékekre vonatkozó garanciális idő 24 hónap, és a Termék Vásárlóhoz történő átadásának napjától számítjuk.

1.3. A garanciális védelemre jogosító dokumentum a vásárlást igazoló bizonylat: nyugta vagy áfás számla.

1.4. A garancia nem zárja ki a Fogyasztónak a Termék fizikai és jogi hibáira vonatkozó szavatosságból eredő, Ptk-ban meghatározott jogait.

2. Jogilag kötelező érvényű jótállás címén:

2.1. Az Eladó felelősségének alapját és terjedelmét a fizikai és jogi hibákra vonatkozó jótállás keretében Fogyasztó Vásárlóval szemben az 1964. április 23-i lengyel Polgári Törvénykönyv határozza meg (Jogi Közlöny 16. szám, 93. tétel, módosításokkal).

2.2. Az Eladó garanciális felelősséggel tartozik, ha a Termék a Vásárló részére történő átadásától számított két éven belül fizikai hibát észlel.

2.3. Ha a termék hibás, a Vevő követelheti:

a) a termék megjavítását,

b) a Termék árának csökkentését,

c) a Termék cseréjét,

d) az adásvételi szerződéstől való elállást (ha a Termék hibája jelentős).

2.4. Az Eladó megtagadhatja a kijavítási vagy kicserélési igény teljesítését, ha az adásvételi szerződés teljesítése a Vevő által választott módon lehetetlen, vagy az adásvételi szerződés teljesítésének egyéb lehetséges módjához képest túlzott költséget igényelne. A javítás vagy csere költsége az Eladót terheli.

2.5. Az Eladó megtagadhatja az árleszállításra vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra irányuló kérelem teljesítését, helyette kijavítást vagy kicserélést javasolhat, feltéve, hogy azokat haladéktalanul végrehajtják, és nem okoz túlzott kényelmetlenséget a Vásárlónak.

2.6. A Vásárló az eladó ajánlatát, azaz a kijavítást cserére vagy a cserét kijavításra módosíthatja, kivéve, ha az ilyen választás lehetetlen vagy túlzott költséget igényel.

2.7. A Termékkel kapcsolatos meghibásodás bejelentése és megfelelő igény benyújtása e-mailben az info@mazzoni.hu címen vagy írásban a következő címen történhet: MAZZONI/PONDEX KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 57-61, 1142 BUDAPEST

2.8. A fenti üzenet írásos vagy elektronikus formában a lehető legtöbb információt és körülményt tartalmazza a panasz tárgyával kapcsolatban, különös tekintettel a szabálytalanság típusára és időpontjára, valamint az elérhetőségekre. A megadott információk jelentősen megkönnyítik és felgyorsítják a reklamáció Eladó általi feldolgozását.

2.9. A Termék fizikai hibáinak felméréséhez a következő címre kell eljuttatni: MAZZONI/PONDEX KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 57-61, 1142 BUDAPEST

2.10. Az Eladó a Vevő kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb az értesítéstől számított 14 napon belül válaszol.

2.11. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél panasza esetén a panasz benyújtásától számított 14 napon belüli elbírálás elmulasztása annak elfogadásával egyenértékű. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogos reklamációjával kapcsolatban az Eladó viseli a Termék átvételének, kiszállításának és hibamentesre cseréjének költségeit.

2.12. A panaszra adott válasz papíron vagy más tartós adathordozón kerül átadásra a Fogyasztónak.

Termék hozzáadva a kívánságlistához
Az összehasonlításhoz hozzáadott termék.