1. E bekezdés 10. pontjára figyelemmel a távollévők között kötött szerződést kötött Fogyasztó is 14 napon belül megfelelő nyilatkozattal indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. E határidő betartásához elegendő az Áruház által biztosított, ITT elérhető, szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat elküldése.

2. A szerződéstől való elállás esetén az Adásvételi Szerződés meg nem kötöttnek minősül, és a Fogyasztó köteles az Eladónak visszaküldeni, vagy az Eladó által meghatalmazott személynek átadni a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy a Terméket maga veszi át. A határidő betartásához elegendő a Terméket annak lejárata előtt visszaküldeni.

3. Adásvételi szerződéstől való elállás esetén a Terméket a következő címre kell visszaküldeni: MAZZONI/PONDEX KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 57-61, 1142 BUDAPEST

4. A Fogyasztó felelős azért a termékérték-csökkenésért, amely a Termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó felhasználásból származik.

5. Jelen bekezdés 6. és 8. pontjaira is figyelemmel, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által a szóban forgó Adásvételi Szerződéshez kapcsolódóan teljesített valamennyi befizetést, a Fogyasztó által alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési móddal, kivéve, ha a Fogyasztó más, számára költséggel nem járó visszaküldési módhoz kifejezetten hozzájárult.

6. Amennyiben a Fogyasztó az Áruház által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő terméket választott, az Eladó nem köteles a Fogyasztónak felmerülő többletköltségét megtéríteni.

7. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy a Fogyasztótól saját maga veszi át a Terméket, a Fogyasztótól kapott fizetések visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó a visszaküldés igazolását nem mutatja be, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.

8. Az adásvételi szerződéstől a jelen bekezdés 1. pontja szerint elállt Fogyasztó kizárólag a Termék Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit viseli.

9. Az a tizennégy napos határidő, amelyen belül a Fogyasztó elállhat a szerződéstől, attól a naptól számít, amikor a Fogyasztó a Terméket birtokba vette, szolgáltatás esetén pedig a szerződés megkötésének napjától.

10. A Fogyasztó nem jogosult elállni a távollevők között kötött szerződéstől Adásvételi szerződés esetén:

10.1 amelyben a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott, a Fogyasztó specifikációi szerint gyártott vagy egyéni igényeinek kielégítésére szolgáló termék,

10.2 amelynél a szolgáltatás tárgya zárt csomagolásban kiszállított, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás felbontása után nem küldhető vissza, ha a csomagolást az átadást követően bontották fel,

10.3 ahol a szolgáltatás tárgyát olyan tételek képezik, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más árukhoz,

10.4 amelyben a szolgáltatás tárgya szolgáltatás, ha az Eladó a szolgáltatást maradéktalanul teljesítette a Fogyasztó kifejezett beleegyezésével, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztattak arról, hogy az Eladó a szolgáltatás teljesítését követően elveszíti a szolgáltatásra vonatkozó, szerződéstől való elállási jogát.

11. Mind az Eladó, mind a Vevő (Fogyasztó) jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől, ha a másik fél kötelezettségének szigorúan meghatározott határidőn belül nem tesz eleget.VISSZAKÜLDÉSI CÍM:
MAZZONI/PONDEX KFT
Erzsébet Királyné Útja 57-61
1142 Budapest

Termék hozzáadva a kívánságlistához
Az összehasonlításhoz hozzáadott termék.